Lucian Boia

Lucian Boia - istorie

Lucian Boia, născut în Bucureşti, este unul din cei mai cunoscuţi istorici contemporani, care şi-a câştigat notorietatea în perioada postdecembristă publicând o serie de lucrări anticomuniste. În 1997, cartea sa “Istorie şi mit în conştiinţa românească” a devenit un reper în redefinirea istoriei naţionale. Lucian Boia şi-a început cariera universitară în 1967, iar în perioada 1980-1983 a fost secretar general şi vicepreşedinte (1983-1990) al Comisiei internaţionale de istorie a istoriografiei. Acum, Boia este profesor titular la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti si publică la edituri din mai multe țări europene. În 1993, a devenit director fondator al Centrului de Istorie a Imaginarului.

Opera sa, întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România şi în Franţa,
precum şi traduceri în engleză, germană şi în alte limbi. Preocupat îndeosebi de istoria
ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie
(Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune) şi la imaginar (Pentru o istorie a
imaginarului), cât şi prin investigarea consecventă a unei largi game de mitologii (de
la viaţa extraterestră şi sfârşitul lumii până la comunism, naţionalism şi democraţie). A
adus, de asemenea, noi interpretări privitoare la istoria Occidentului şi la istoria Franţei.

Comments are closed.